Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών Προϋπολογισμός 230.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α)

Διάθεση μηχανημάτων για εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 194.400,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Προγραμματισμένη διακοπή νερού – 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, πάροδοι οδού Κολοκοτρώνη Πέμπτη 16-11-2023 από 8 πρωί-14:00 μεσημέρι

Από τη ΔΕΥΑA ανακοινώνεται ότι αύριο Πέμπτη 16-11-2023 και από ώρα 08:00 (πρωινή) έως 14:00 (μεσημέρι) θα γίνει διακοπή νερού στην περιοχή ανατολικά του Ι.Ν. Αγίου Θωμά λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. Θα επηρεαστούν οι πάροδοι 4η έως και 8η της οδού Κολοκοτρώνη.

 

Προμήθεια αδρανών υλικών Προϋπολογισμός: 77.600,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ

Από τη ΔΕΥΑA ανακοινώνεται ότι αύριο Παρασκευή 03-11-2023 και από ώρα 09:00 (πρωινή) έως 12:00 (μεσημέρι) θα γίνει διακοπή νερού σε μικρή περιοχή νοτιοδυτικά του Πάρκου λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. Θα επηρεαστεί η οδός Μελεάγρου.

ήψη ενδείξεων και ψηφιακή αποτύπωση θέσης υδρομετρητών της ΔΕΥΑΑ Προϋπολογισμός : 152.900,00€ πλέον ΦΠΑ 24%

Διακοπή Νερού

ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΝΕΡΟΥ

Από τη ΔΕΥΑA ανακοινώνεται ότι αύριο Τρίτη 10-10-2023 και από ώρα 08:00
(πρωινή) έως 13:00 (μεσημέρι) θα γίνει διακοπή νερού σε μικρή περιοχή
νοτιοδυτικά του Πάρκου λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. Θα επηρεαστούν
οι οδοί Μελεάγρου, Κάλλας, Καλάμου, Πυρσόγιαννης και Παλαιολόγου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθεια υλικών ύδρευσης – αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 180.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)