Η ΔΕΥΑΑ ανακοινώνει ότι η αύξηση της θολότητας του νερού στην Τ.Κ. Σκουτεράς οφείλεται στις έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών. Η ΔΕΥΑΑ προέβη στην αύξηση της έντασης της χλωρίωσης του νερού και στην λήψη δειγμάτων για την διαπίστωση των αιτίων του φαινομένου. Η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από την ΔΕΥΑΑ, καλεί τους καταναλωτές να μην χρησιμοποιούν το νερό για πόση και για μαγείρεμα έως ότου εκδοθούν τα αποτελέσματα των αναλύσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΥΑΑ έχει συντάξει μελέτη για την κατασκευή και  τοποθέτηση μονάδας ταχυδιυλιστηρίου η οποία θα αντιμετωπίσει πλήρως το πρόβλημα και αναμένεται η έγκριση χρηματοδότησής της.