Πρόσκληση υλοποίησης της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού δεξαμενών και αντλητικών σταθμών»