Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Διακήρυξη ανοικτής Διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων Συμβάσεων έργου με τίτλο : Ολοκλήρωση Αποχετευτικών Έργων Λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας – Γ’ Φάση

Παρακάτω θα βρείτε τα αρχεία του διαγωνισμού σε zip αρχείο

Αρχεία Διακήρυξης (φάκελος ZIP)

Σχέδια Διακήρυξης (Φάκελος ZIP)