Προϋπολογισμού: 13.263,74€

Καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφοράς: 21/04/2022, ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 10:30 στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Δ. Βότση 7 στο Αγρίνιο

Σχετικά Αρχεία

Μελέτη ασφάλειες οχημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εναλλακτικά κατεβάστε το συμπιεσμένο αρχείο :

asfalisi_oximatwn_2022