Το έτος 2000 τέθηκε σε λειτουργία η Α΄ Φάση των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) του Δήμου Αγρινίου & της Μείζονος Περιοχής. Η μονάδα αυτή εξυπηρετεί ισοδύναμο πληθυσμό 60.000 κατοίκων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

Προβλέπεται με την επέκταση των εγκαταστάσεων να καλύπτει ισοδύναμο πληθυσμό 120.000 κατοίκων, εξυπηρετώντας όχι μόνο τον Δήμο Αγρινίου, αλλά και τους Δήμους Νεάπολης, Στράτου, Αγγελοκάστρου, Θεστιέων, Μακρυνείας, Αρακύνθου, καθώς και των παραλίμνιων οικισμών του Δήμου Θέρμου.

Για τον σκοπό αυτό ζητήθηκε η συνδρομή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και έχει υποβληθεί από την ΔΕΥΑΑ τεχνικό δελτίο, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η μελέτη επέκτασης των Ε.Ε.Λ., καθώς η ενέργεια αυτή αφορά οκτώ συνολικά όμορους δήμους.

Η κατασκευή της μονάδα ξεκίνησε το 1995 αφού διενεργήθηκε διεθνής διαγωνισμός και το έργο είχε ενταχθεί στα χρηματοδοτούμενα από το Ταμείο Συνοχής έργα. Το συνολικό κόστος του υπερέβη τα 10.000.000 euro. Περιλάμβανε εκτός από τις βασικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας τα αντλιοστάσια εκτροπής, τον κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό αλλά και τον αγωγό λυμάτων του Δήμου Αγγελοκάστρου.

Το έτος 2004 χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος η κατασκευή μονάδας επεξεργασίας βοθρολυμάτων συνολικού ύψους 350.000 euro. Η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 2005, οπότε και αυτή τέθηκε σε λειτουργία, δίνοντας έτσι λύση στο χρόνιο πρόβλημα της αυθαίρετης και παράνομης διάθεσης των βοθρολυμάτων της περιοχής στους υδάτινους αποδέκτες.

Η μονάδα του Βιολογικού Καθαρισμού Αγρινίου θεωρείται και είναι μια από τις πλέον άρτιες και σύγχρονες μονάδες, λειτουργώντας με ποιοτικά χαρακτηριστικά εξόδου, σημαντικά χαμηλότερα από αυτά που ορίζονται στην σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάση και της οποίας λειτουργεί η μονάδα.

Στον χώρο των εγκαταστάσεων του Βιολογικού Καθαρισμού λειτουργεί επίσης πλήρως εξοπλισμένο χημείο, στο οποίο διενεργούνται αναλύσεις του πόσιμου νερού, αλλά και οι αναλύσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών επεξεργασίας και εκροής των λυμάτων του Βιολογικού

erga_01