Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης είναι Ν.Π.Δ.Δ. και απαρτίζεται από τους Δήμους Αγρινίου, Νεάπολης, Στράτου, Φυτειών, Παραβόλας και Θεστιέων. Σκοπό έχει την υδροδότηση των μελών του με την μεταφορά του νερού από τη τεχνητή λίμνη Καστρακίου στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου νερού στη Σπολάιτα, την επεξεργασία-καθαρισμό του και διανομή στους Δήμους μέλη.

Από την 3η Νοεμβρίου 2005 έχει υπογραφεί προγραμματική σύμβαση από την ΔΕΥΑΑ και τον Σύνδεσμο Ύδρευσης, σύμφωνα με την οποία η ΔΕΥΑΑ αναλαμβάνει την συντήρηση των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου του Συνδέσμου Ύδρευσης.

Από την ημερομηνία αυτή και μετά η ΔΕΥΑΑ έχει επενδύσει σημαντικά κεφάλαια (υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ) για την αποκατάσταση των συσσωρεμένων χρόνιων προβλημάτων καθώς επίσης και την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.

Επιπλέον έχει προχωρήσει σε σημαντικές παρεμβάσεις και επισκευές των αγωγών και των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου (αντικατάσταση της άμμου χαλαζιακής των κλινών φίλτρανσης κλπ) χάρη στις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων της.

project1