Παρακάτω ακολουθεί η πρόσκληση του έργου:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_475