Μίσθωση μηχανημάτων για εργασίες ημερήσιου κύκλου ΔΕΥΑΑ
Προϋπολογισμός: 158.800,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

Δείτε τα σχετικά αρχέια εδώ :

Μίσθωση Μηχανημάτων αρχεία