Καταληκτικός χρόνος υποβολής προσφοράς: 20/04/2022, ημέρα Μ. Τετάρτη και  ώρα 12:30 στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Δ. Βότση 7 στο Αγρίνιο

Σχετικά Αρχεία Διαγωνισμού :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΠ. ΤΑΣΗΣ

Μελέτη Υποσταθμός Βιο. Κα.