Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων λυμάτων της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.

Τα αρχεία της πρόσκλησης (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ )  :

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ