Θα βρείτε τα σχετικά αρχεία της μελέτης και της πρόσκλησης ενδιαφέροντος εδώ

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Μελέτη σε pdf