Παραθέτουμε τα αρχεία του διαγωνισμού πιο κάτω για τις υπηρεσίες λογιστηρίου

espd-request-v2

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 2022-2023

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προκήρυξη – Υπηρεσία Λογιστηρίου

Διακήρυξη Υπηρεσία Λογιστηρίου

Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε τα αρχεία σε μορφή zip :

ypiresia_logistirio