Παρακάτω θα βρείτε τα σχετικά αρχεία του διαγωνισμού

ΤΕΧΝIKH ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 2022

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εναλλακτικά μπορείτε να κατεβάσετε το συμπιεσμένο αρχείο

katharismos2022