ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/pmzuu0ec75fuhea/AACMLwiC6Pmj433Tb8WiammQa

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/f0i35nyeyf8ahv5/AABWdrckQLiAI-KkDelbLif-a

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/oisauvhkpebdump/AADe1EebgpbZ42puxWEKwZ0ta

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/bmn5451yamx2avh/AAAigZWR_1yxN66rMUxl0qzua

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/3rq3lq7qra62y3x/AACIBGX10Fr5bdx4pMeTxsTHa