Πρόσκληση ενδιαφέροντος “Αρση Επικινδυνότητας Υδατόπυργου Δοκιμίου”

Τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα τα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

www.dropbox.com/sh/i1dttm3fc34j1eo/AAAQcAjk9e5CZvaBq9VFf3Qua