Διαγωνισμοί-ΔΕΥΑΑ

Παροχή Υπηρεσίας διακίνηση αλληλογραφίας Β΄προτεραιότητας ΔΕΥΑ Αγρινίου. Προϋπολογισμός: 54.080,00 € (πλέον Φ.Π.Α)