ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 21/07/2016

Για την προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας που προβλέπονται από το άρθρο 8 (παρ.1-5) της ΣΣΕ-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΥΑ Αγρινίου.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

 

Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια ειδών ένδυσης ατομικής προστασίας που προβλέπονται από το άρθρο 8(παρ.1-5) της ΣΣΕ-ΠΟΕ-ΔΕΥΑ για το μόνιμο προσωπικό της ΔΕΥΑ Αγρινίου , με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή και την ανάδειξη αναδόχου συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας   25.806,45 Πλέον ΦΠΑ 24%   ήτοι  32.000 € .

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Αγρίνιο 29-7-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 ( που θα θεωρείται και ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών ) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου, Δημ. Βότση 7.

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της  προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού :
ΟΜΑΔΑ Α ένδυση : ποσού   431,00 €
ΟΜΑΔΑ Β υπόδηση : ποσού 85,12 €
ΟΜΑΔΑ Α+Β : ποσού  516,12 €

Η διάρκεια ισχύος της θα είναι τουλάχιστον 150 ημέρες.

Πληροφορίες και τεύχη για τον μειοδοτικό διαγωνισμό θα δίνονται από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. (ΤΗΛ: 2641029364 & 2641045361) στις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΕΥΑΑ, στην ιστοσελίδα www.deyaagriniou.gr  και  θα δημοσιευτεί  στις εφημερίδες.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΔΕΥΑΑ

 

 

ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Όλα τα τεύχη της διακήρυξης θα τα βρείτε στον σύνδεσμο:
www.dropbox.com/sh/1scbynbsdgb1yw2/AAD-UXZAV_Uze3Dxzn7PwUUla

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *