Τα τεύχη του διαγωνισμού μπορείτε να τα βρείτε στην παρακάτω διεύθυνση:

www.dropbox.com/s/3d2sr4w2zufntx6/file%28350%29.pdf

Κατεβάστε ολόκληρο το τεύχος του διαγωνισμού στην παρακάτω διεύθυνση:

www.dropbox.com/s/c8atqat5q4sxf8l/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82%20%20%CE%B5%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%BF%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%94%CE%95%CE%A5%CE%91%CE%91%20%281%29.doc