Πρόσκληση υποβολής προσφοράς – Προμήθεια προεκτυπωμένων εντύπων και φακέλων για την Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς – Τεχνική υποστήριξη & παρακολούθηση λογισμικού έτους 2024

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς – Ασφάλεια οχημάτων ΔΕΥΑ Αγρινίου