Προϋπολογισμός: 5.261,00 (πλέον ΦΠΑ)

Παρακάτω τα σχετικά αρχεία :

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ