Υλοποίηση του Έργου: “Κατασκευή αγωγού ομβρίων, νότιο τμήμα οδού Χαριλάου Τρικούπη” (μελέτη Μάρτιος 2022)